Verkostoyhteistyö

Verkostoyhteistyö on eri kohderyhmiin ja teemoihin keskittyneitä työryhmiä ja verkostoja, jotka kokoavat laajemmalla otteella alan toimijoita yhteistyöhön. Verkostojen toimintaan liittyy pääsääntöisesti järjestöjen välisen yhteistyön lisäksi kuntien, kaupungin ja seurakuntien kanssa tehtävä yhteistyö ja asioiden eteenpäin kehittäminen. Tavoitteena on verkostojen ja työryhmien kautta tuoda esille Kotikartanoyhdistyksen jäsenjärjestöjen nostamia asioita ja toiveita laajemman kohderyhmän käsittelyyn ja toisaalta tuoda verkostoista saatua tietoa ja toimintamahdollisuuksia jäsenjärjestöjen käytettäväksi.

 

Järjestöasiainneuvottelukunnan koulutustyöryhmä (JANEKO)

Erilaisten koulutustilaisuuksien, foorumien ja tapahtumien järjestäminen, esimerkkeinä järjestöfoorumi ja Pohjois-Karjalan maakunnan järjestöpäivät.

 

Vapaaehtoistoiminnan teematyöryhmä

Kehittää keinoja, joilla tiivistetään vapaaehtoistoimijoiden yhteistyötä, tiedottamista sekä yhdistetään voimia ja toimia.

 

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala

Kotikartanoyhdistys osallistuu Järjestö 2.0 Pohjois-Karjalan järjestämään kumppanuuspöytään. 

 

IHMA –työryhmä

Tavoitteena nostaa esiin ja herättää keskustelua ihmisarvoon liittyviä asioita ja kerätä matalankynnyksen tietoa ihmisten arvoista ja asenteista ja viedä niitä eteenpäin päättäjille niin kaupunki-, maakunta- kuin myös valtakunnallisesti. Työryhmä toteuttaa Pohjois-Karjalan alueella valtakunnallista Kuule Köyhää –tapahtumaa.

 

Joensuun Kaupungin ja järjestöjen yhteiset tapaamiset

Kotikartanoyhdistys, Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys ry, JoMoni ry, Pelastakaa Lapset ry (Itä-Suomen aluetoimisto) ja SPR Savo-Karjalan piiri kokoontuvat säännöllisesti kehittämään yhdessä palveluita, esim. yhteisökoordinaattori-toimintaa.

 

Liikkuva Perheentalo

Kotikartanoyhdistys on mukana kehittämässä Liikkuvaa Perheentalo-toimintaa osallistumalla perheentalon ohjausryhmiin Enossa ja Uimaharjussa. 

 

Siun Soten keskisen alueen mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyöforum

Siun soten Mielenterveys- ja päihdepalvelujen (Miepä) ja psykiatrian klinikan, kuntien Hyte-työn, seurakuntien, kolmannen sektorin mielenterveys- ja päihdeyhdistysten sekä hankkeiden alueellinen yhteistyöfoorumi. Forumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan alueellisista mielenterveys- ja päihdeasioista, kartoittamaan asiakkaiden tarpeita ja toiveita, arvioimaan toteutunutta yhteistyötä sekä järjestämään luentoja ja tapahtumia. 

 

Rätinki –työryhmä

Tavoitteena tiedottaa mielenterveyskuntoutujien erilaisista toiminta- ja kuntoutusmahdollisuuksista, jakaa onnistumisen kokemuksia ja tuoda mielenterveystyötä tekeviä järjestöjä tutuksi. Viestinnän välineenä tuotetaan Rätinki lehteä kerran vuodessa.

 

HeHy –työryhmä

Toteuttaa Henkisen hyvinvoinnin ja Mielenterveysviikon tapahtumia Pohjois-Karjalassa.

 

Joulumaa –työryhmä

Järjestöjen, seurakuntien ja sosiaalitoimen yhdessä järjestämä jouluaaton ruokailu yksinäisille ja vähävaraisille.

 

KOTIKARTANOYHDISTYS RY
KAUPPAKATU 34,
80100 JOENSUU
PUH. 050 404 6870