Järjestötoiminnan tuki

Yhdessä vapaaehtoiseksi - Tuettua vapaaehtoistoimintaa Joensuussa

Yhdessä vapaaehtoiseksi hankkeen tavoitteena on erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin, sekä työ- ja toimintakyvyn lisääminen tuetun vapaaehtoisuuden avulla Joensuun kantakaupungissa.

Hankkeen kohderyhmää ovat 16–54-vuotiaat, mutta hankkeessa keskitytään erityisesti alle 29-vuotiaisiin heikossa työmarkkina-asemassa oleviin henkilöihin.

Tuetun vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoistoiminta myös heille, joilla on erityisen tuen tarve, eikä vapaaehtoisena toimiminen ilman vankkaa tukea ole mahdollista.

Heitä polutetaan tuetusti henkilön oman mielenkiinnon mukaisiin paikkoihin ja tehtäviin. Hankkeen tavoitteena on tuetun vapaaehtoistoiminnan mallin avulla osallistaa osallistujia yhteisölähtöiseen toimintaan ja näin lisätä heidän työ- ja toimintakykyään.  

Hankkeessa lähestytään vapaaehtoisuutta uudenlaisesta näkökulmasta: myös tuettuna vapaaehtoisena toimivalle voidaan rakentaa tavoitteellinen polku työllistymiseen, työkokeiluun, opiskelupaikkaan tai vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoinen saa onnistumisen kokemuksia toimiessaan vapaaehtoisena. Malli koostuu jalkautuvasta ja etsivästä kohderyhmähankinnasta, osallistujan elämäntilanteen alkukartoituksesta ja motivaatiokartoituksesta toimia tavoitteellisesti vapaaehtoistoiminnassa, vapaaehtoistoiminnan paikan löytämisestä ja toiminnan aloittamisesta, sekä siirtymisestä tuetusta vapaaehtoistoiminnasta itsenäiseen vapaaehtoistoimintaan. Mallissa huomioidaan yksilöohjauksen menetelmät, ryhmäohjaus ja verkostotyö.  Lopputuloksena hankkeessa käynnistyy Joensuussa uusi toimintamuoto, joka tukee yksilöiden osaamisen vahvistumista ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämistä. 

 

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon Ely-keskus ja Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto.

 

ARMI – Arjen yhteisöllisyys mielen hyvinvoinnin tukena -hanke

ARMI – Arjen yhteisöllisyys mielen hyvinvoinnin tukena -hanke käynnistyi vuoden 2021 alussa. ARMI-hanke toteuttaa Mielenterveys pääomana -avustuslinjauksen toimenpidekokonaisuutta 1:

”Lisätään yhteisöllistä hyvinvointia asuinalueilla ja kunnan arkiympäristöissä kehittämällä kunnan hallinnonalojen ja eri yhdyspintojen välisiä toimintatapoja ja erilaisia palvelupolkuja, jotka tähtäävät yksinäisyyden vähentämiseen ja yhteisen toiminnan mahdollistamiseen.”

Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö ja hallinnoi Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys. Kotikartanoyhdistys toimii hankkeen osatoteuttajana kouluttaen Siun soten ammattilaisia järjestötyöhön. Teija Sivonen työskentelee Kotikartanoyhdistyksessä ARMI-hankkeen parissa.

Lisätietoja hankkeesta:

Järjestökoordinaattori Teija Sivonen, puh. 050 443 5410, teija.sivonen@kotikartanoyhdistys.fi 

Lue lisää ARMI-hankkeesta. 

 

¤¤¤

 

Yhdessä enemmän!

 

KOTIKARTANOYHDISTYS RY
Torikatu 30 B, 2. krs.
80100 JOENSUU